Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy Poznań (Poljska) 15. januarja 2019 – Corporis Sp. z o.o., Bielsko Biała/Gefion Insurance A/S, Kopenhagen

(Zadeva C-25/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy Poznań

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 152(1) in (2) Direktive 2009/138/ES1 v povezavi s členom 151 te direktive in uvodno izjavo 8 Uredbe št. 1393/20072 razlagati tako, da zastopanje zavarovalnice za neživljenjska zavarovanja s strani imenovanega predstavnika zajema sprejetje dokumenta, s katerim se začne sodni postopek v zadevi v zvezi z odškodnino za prometno nesrečo ?

____________

1     Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL 2009, L 335, str. 1).

2     Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL 2007, L 324, str. 79).