Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2019. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – Star Taxi App SRL protiv Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(predmet C-62/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Star Taxi App SRL

Tuženik: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Prethodna pitanja

1.    Treba li odredbe Direktive 98/34/EZ1 (članak 1. točka 2.), kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ2 i Direktivom 2000/31/EZ3 (članak 2. točka (a)), prema kojima je usluga informacijskog društva „usluga koja se […] pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga”, tumačiti na način da djelatnost poput one koju obavlja društvo Star Taxi App SRL (dakle usluga izravnog povezivanja korisnika s vozačima koji obavljaju autotaksi prijevoz putem elektronske aplikacije) treba smatrati specifičnom uslugom informacijskog društva i ekonomije dijeljenja (imajući u vidu činjenicu da Star Taxi App SRL ne ispunjava kriterije da bi bio prijevoznik, kako ih uzima u obzir Sud Europske unije u točki 39. presude C-434/15, vezano za Uber)?

2.    Ako [aplikaciju] društva Star Taxi App SRL treba smatrati uslugom informacijskog društva, imaju li odredbe članka 4. Direktive 2000/31/EZ, članaka 9., 10. i 16. Direktive 2006/123/EZ4 i članka 56. UFEU-a za posljedicu da se na djelatnost društva Star Taxi App SRL primjenjuje načelo slobode pružanja usluga? U slučaju potvrdnog odgovora, protive li se tim odredbama pravila poput onih sadržanih u člancima I., II., III., IV. i V. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București n. 626/19.12.2017 (Odluka Glavnog vijeća Općine Bukurešt br. 626 od 19. prosinca 2017., u daljnjem tekstu: HCGMB) kojim je izmijenjen i dopunjen HCGMB br. 178/2008 o potvrđivanju okvirne uredbe, pravilnika i ugovora o koncesiji u okviru delegiranog upravljanja za organiziranje i obavljanje javne usluge lokalnog autotaksi prijevoza?

3.    U slučaju da se Direktiva 2000/31/EZ primjenjuje na uslugu koju pruža društvo Star Taxi App SRL, jesu li ograničenja koja država članica nameće u pogledu slobode pružanja elektronske usluge tako što pružanje usluge uvjetuje posjedovanjem licencije ili dozvole, valjane mjere odstupanja od članka 3. stavka 2. u skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2000/31?

4.    Protive li se odredbe članka 5. Direktive 2015/15355 donošenju, bez prethodnog obavještavanja Europske komisije, pravila poput onih sadržanih u člancima I., II., III., IV. i V. HCGMB-a br. 626/19.12.2017 kojim je izmijenjen i dopunjen HCGMB br. 178/2008 o potvrđivanju okvirne uredbe, pravilnika i ugovora o koncesiji u okviru delegiranog upravljanja za organiziranje i obavljanje javne usluge lokalnog autotaksi prijevoza?

____________

1 Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL 1998., L 204, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 42., str. 58.)

2 Direktiva 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. o izmjeni Direktive 98/34/EZ o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL 1998., L 217, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 55., str. 11.)

3 Direktiva 2000/31//EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 1998. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.)

4 Direktiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)

5 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (SL 2015., L 241, str. 1.)