Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Eparchiako Dikastirio Larnakas (Küpros) 22. veebruaril 2019 – Kypriaki Kentriki Archi versus GA

(kohtuasi C-154/19)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Kypriaki Kentriki Archi

Vastustaja: GA

Eelotsuse küsimused

Kas liikmesriigi õigusnormide alusel Euroopa vahistamismääruse välja andva prokuratuuri sõltumatust täitevvõimust võib hinnata rolli põhjal, mida ta selle liikmesriigi õigussüsteemis täidab? Millised on vastasel korral kriteeriumid, mille alusel tuleks sõltumatust täitevvõimust hinnata?

Kas Hamburgi prokuratuuri, kes on Saksa õiguse kohaselt täitevvõimu, mitte kohtuvõimu osa, kes allub hierarhiliselt justiitsministeeriumile ning kellel on kohustus kuriteo toimepanijale kriminaalasjas süüdistus esitada, kui ta peab seda kõigi juhtumi asjaolude – nii süüst vabastavate kui ka süüstavate asjaolude – hindamise tulemusel vajalikuks, võib lugeda piisavalt sõltumatuks kriminaalkohtumenetluses osalevaks asutuseks, et käsitada teda 13. juuni 2002. aasta raamotsuse Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra1 kohta artikli 6 lõike 1 tähenduses „õigusasutusena“?

Kas jaatava vastuse korral peab Hamburgi prokuratuur olema täitevvõimust ka funktsionaalselt sõltumatu mis tahes kriminaalasja menetlemisel, ning mis kriteeriumide alusel tuleb seda funktsionaalset sõltumatust hinnata?

Kas Euroopa vahistamismäärus, mille on välja andnud Hamburgi prokuratuur ja mis ei allu Saksa õiguse kohaselt kohtulikule kontrollile otse, vaid üksnes kaudselt, st Schengeni infosüsteemi (SIS) kantud vahistamisteate vaidlustamise teel pärast selle teate väljastamist, on raamotsuse artikli 6 lõike 1 tähenduses „kohtuotsus“, mis on kooskõlas raamotsuse artikli 1 lõikes 2 ette nähtud vastastikuse tunnustamise põhimõttega?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 35).