Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. veljače 2019. uputio Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipar) – Kypriaki Kentriki Archi protiv GA

(predmet C-154/19)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kypriaki Kentriki Archi

Tuženik: GA

Prethodna pitanja

Treba li neovisnost od izvršne vlasti državnog odvjetništva, koje izdaje europski uhidbeni nalog u skladu s vlastitim nacionalnim zakonodavstvom, ocjenjivati na temelju njegove uloge u okviru nacionalnog pravnog sustava? U suprotnom, koji su kriteriji na temelju kojih valja ocjenjivati neovisnost od izvršne vlasti?

Je li Državno odvjetništvo u Hamburgu, koje u skladu s njemačkim pravom čini dio izvršne, a ne sudbene vlasti, dio je hijerarhijske strukture Ministarstva pravosuđa te ima dužnost kaznenog progona počinitelja kaznenog djela ako to smatra svrsishodnim nakon ocjene svih elemenata slučaja, kako onih koji počinitelju idu u korist tako i onih koji mu idu na teret, tijelo koje je dovoljno neovisno da sudjeluje u kaznenom sudovanju, na način da čini „pravosudno tijelo” u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke od 13. lipnja 2002.1 o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica?

U slučaju potvrdnog odgovora, treba li Državno odvjetništvo u Hamburgu biti i operativno neovisno od izvršne vlasti, u odnosu na sve predmete u kojima postupa i koji bi bili kriteriji za ocjenu te neovisnosti?

Budući da, u skladu s njemačkim pravom, europski uhidbeni nalog koji je izdalo Državno odvjetništvo u Hamburgu ne podliježe izravnom nego samo uzgrednom sudskom nadzoru, putem pobijanja obavijesti o uhićenju registrirane u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) nakon izdavanja, je li takav uhidbeni nalog „sudska odluka” u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke koja je u skladu s načelom uzajamnog priznavanja iz članka 1. stavka 2. Okvirne odluke?

____________

1 Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Izjave određenih država članica o usvajanju Okvirne odluke (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)