Language of document :

Az Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ciprus) által 2019. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kypriaki Kentriki Archi kontra GA

(C-154/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Az alapeljárás felei

Felperes: Kypriaki Kentriki Archi

Alperes: GA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az európai elfogatóparancsot a saját nemzeti joga alapján kibocsátó ügyésznek a végrehajtó hatalomtól való függetlensége értékelhető-e a nemzeti jogrendszeren belül betöltött szerepe alapján? Ellenkező esetben melyek azok a szempontok, amelyek alapján a végrehajtó hatalomtól való függetlenségét értékelni kell?

Hamburg ügyésze, aki a német jogszabály szerint a végrehajtó és nem a bírói hatalom részét képezi, az igazságügyi minisztérium hierarchikus szervezetébe illeszkedik, és köteles vádat emelni a bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha azt szükségesnek ítéli az eset valamennyi terhelő és mentő körülményének értékelését követően, olyan kellően független hatóságnak tekinthető-e, amely részt vesz a büntető igazságszolgáltatásban, és így az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i kerethatározat1 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatóságnak” minősül?

Igenlő válasz estén Hamburg ügyészének funkcionálisan is a végrehajtó hatalomtól függetlennek kell-e lennie bármely általa vizsgált ügy tekintetében, és milyen szempontok alapján kell e funkcionális függetlenséget értékelni?

A kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „igazságügyi hatósági határozatnak” minősül-e a kerethatározat 1. cikkének (2) bekezdésében foglalt kölcsönös elismerés elvével összhangban a Hamburg ügyésze által kibocsátott európai elfogatóparancs, amely a német jogszabály alapján nem tartozik közvetlenül a bírósági felülvizsgálat hatálya alá, hanem csak másodlagosan, a letartóztatásra vonatkozóan a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) felvett jelzés megtámadása útján?

____________

1     Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.)