Language of document :

2019 m. vasario 22 d. Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipras) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kypriaki Kentriki Archi / GA

(Byla C-154/19)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Kypriaki Kentriki Archi

Atsakovas: GA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar prokuratūros, kuri išduoda Europos arešto orderį pagal nacionalinę teisę, nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios gali būti vertinamas pagal vaidmenį, kurį ta prokuratūra atlieka nacionalinės teisės sistemoje? Jeigu taip nėra, kokie yra kriterijai, pagal kuriuos galėtų būti vertinamas jos nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios?

2.    Ar Hamburgo prokuratūra, kuri pagal Vokietijos teisės aktus yra vykdomosios, o ne teisminės valdžios dalis, priklauso Teisingumo ministerijos hierarchinei struktūrai ir privalo baudžiamąja tvarka persekioti nusikaltimo vykdytoją, jei tai laiko tikslinga, įvertinusi kaltę patvirtinančius ir kaltę paneigiančius įrodymus, galėtų būti laikoma pakankamai nepriklausoma institucija, kuri dalyvauja vykdant baudžiamąjį teisingumą, kad galėtų būti laikoma „teismine institucija“ pagal 2002 m. birželio 13 d. Pagrindų sprendimo dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos1 6 straipsnio 1 dalį?

3.    Jei į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Hamburgo prokuratūra turi būti ir funkciškai nepriklausoma nuo vykdomosios valdžios bet kurioje byloje ir pagal kokius kriterijus turi būti vertinamas toks funkcinis nepriklausomumas?

4.    Ar Europos arešto orderis, kurį išdavė Hamburgo prokuratūra, kuriai pagal Vokietijos teisę teisminė kontrolė negali būti taikoma iš karto, o tik atskirai pateikus skundą dėl pranešimo apie areštą, užregistruotą Šengeno informacinėje sistemoje (SIS), yra teisminis sprendimas pagal Pagrindų sprendimo 6 straipsnio 1 dalį, atitinkantis abipusio pripažinimo principą, kaip nurodyta Pagrindų sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos – Kai kurių valstybių narių pareiškimai dėl pagrindų sprendimo priėmimo (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t, p. 34)