Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipru) la 22 februarie 2019 – Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Cauza C-154/19)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Kypriaki Kentriki Archi

Pârât: GA

Întrebările preliminare

Independența unui parchet, care emite un mandat european de arestare în conformitate cu legislația sa națională, față de puterea executivă poate fi apreciată pe baza rolului pe care acesta îl îndeplinește în cadrul sistemului juridic național? În cazul unui răspuns negativ, care sunt criteriile pe baza cărora trebuie apreciată independența față de puterea executivă?

Parchetul din Hamburg, care, potrivit legislației germane, face parte din puterea executivă, iar nu din cea judiciară, este încadrat în structura ierarhică a Ministerului Justiției și are obligația de a urmări penal autorul infracțiunii în cazul în care apreciază că este necesar, în urma unei evaluări a tuturor elementelor din speță, atât de achitare, cât și de condamnare, poate fi considerat o autoritate suficient de independentă care participă la administrarea justiției penale, de natură să constituie o „autoritate judiciară” în sensul articolului 6 alineatul (1) din Decizia-cadru din 13 iunie 20021 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre?

În cazul unui răspuns afirmativ, Parchetul din Hamburg trebuie să fie independent și din punct de vedere funcțional față de puterea executivă, în ceea ce privește orice caz pe care îl cercetează, și pe baza căror criterii trebuie apreciată o astfel de independență funcțională?

Un mandat european de arestare emis de Parchetul din Hamburg, care, potrivit legislației germane, nu este supus controlului jurisdicțional în mod direct, ci doar cu titlu incident, prin intermediul unei căi de atac împotriva notificării arestării înregistrate în Sistemul Informatic Schengen (SIS) după ce acesta a fost emis, este o „decizie judiciară” în sensul articolului 6 alineatul (1) din decizia-cadru, conformă cu principiul recunoașterii reciproce consacrat la articolul 1 alineatul (2) din decizia-cadru?

____________

1     Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (2002/584/JAI) (JO 2002, L 190, p.1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).