Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ciper) 22. februarja 2019 – Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Zadeva C-154/19)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kypriaki Kentriki Archi

Nasprotna stranka: GA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je neodvisnost državnega tožilstva, ki izda evropski nalog za prijetje v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, od izvršilne oblasti mogoče presojati glede na vlogo, ki jo ima državno tožilstvo v nacionalni pravni ureditvi? V nasprotnem primeru, po katerih merilih naj bi se presojala neodvisnost od izvršilne oblasti?

Ali se državno tožilstvo v Hamburgu – ki je v skladu z nemško zakonodajo del izvršilne in ne sodne oblasti ter del hierarhične strukture ministrstva za pravosodje in ima obveznost, da kazensko preganja storilca kaznivega dejanja, če meni, da je tako ustrezno, po tem ko presodi vse – tako olajševalne kot oteževalne – okoliščine primera– lahko šteje za dovolj neodvisen organ, ki sodeluje v kazenskem pravosodju, tako da pomeni „pravosodni organ“ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa z dne 13. junija 20021 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami?

Če je odgovor pritrdilen, ali mora biti državno tožilstvo v Hamburgu glede na svoje naloge in ne glede na to, kateri primer preiskuje, neodvisno tudi od izvršilne oblasti ter po katerih merilih je treba presojati tako neodvisnost glede na naloge?

Ali je evropski nalog za prijetje – ki ga je izdalo državno tožilstvo v Hamburgu, nad katerim se v skladu z nemško zakonodajo sodni nadzor ne izvaja neposredno, temveč posredno, in sicer s pritožbo zoper obvestilo o prijetju, ki je bilo po izdaji navedenega naloga vneseno v schengenski informacijski sistem (SIS) – „sodna odločba“ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa, v skladu z načelom medsebojnega priznavanja iz člena 1(2) Okvirnega sklepa?

____________

1 Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34).