Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 29. ledna 2019 – Orange Romania SA v. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Věc C-61/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Orange Romania SA

Žalovaný: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Předběžné otázky

Jaké podmínky musí být ve smyslu čl. 2 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES1 ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů splněny, aby mohl být projev vůle považován za výslovný a vědomý?

Jaké podmínky musí být ve smyslu čl. 2 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů splněny, aby mohl být projev vůle považován za svobodně učiněný?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31).