Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. siječnja 2019. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – Orange Romania SA protiv Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(predmet C-61/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Orange Romania SA

Tuženik: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Prethodna pitanja

1.    U smislu članka 2. točke (h) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka1 , koji uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se izjava volje smatrala posebnom i informiranom?

2.    U smislu članka 2. točke (h) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, koji uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se izjava volje smatrala dobrovoljnom?

____________

1 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7., str. 88.)