Language of document :

A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2019. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Orange Romania SA kontra Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(C-61/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Orange Romania SA

Alperes: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv1 2. cikkének h) pontja értelmében mely feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az érintett akaratának kinyilvánítása konkrétnak és megfelelő tájékoztatáson alapulónak minősüljön?

A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének h) pontja értelmében mely feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az érintett akaratának kinyilvánítása önkéntesen adottnak minősüljön?

____________

1 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.).