Language of document :

2019 m. sausio 29 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Orange Romania SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Byla C-61/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Orange Romania SA

Atsakovė: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Prejudiciniai klausimai

1.    Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 2 straipsnio h punktu, [klausiama,] kokios sąlygos turi būti tenkinamos siekiant nustatyti, kad tam tikras pareiškimas yra žinomai pateiktas konkretus pareiškimas?

2.    Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2 straipsnio h punktu, [klausiama,] kokios sąlygos turi būti tenkinamos siekiant nustatyti, kad tam tikras pareiškimas yra savanoriškai pateiktas pareiškimas?

____________

1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).