Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Bucureşti (România) la data de 29 ianuarie 2019 – Orange Romania SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Cauza C-61/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: Orange Romania SA

Pârâtă: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Întrebările preliminare

În sensul articolului [2] litera (h) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1 [,] care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea considera că o manifestare de voință este una specifică și informată?

În sensul articolului 2 litera (h) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date[,] care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a se putea considera că o manifestare de voință este una liber exprimată?

____________

1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO 1995 L 281, p. 3l, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).