Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 29. januarja 2019 – Orange Romania SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Zadeva C-61/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Orange Romania SA

Tožena stranka: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Kateri pogoji morajo biti v skladu s členom 2(h) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/CE o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1 izpolnjeni, da se lahko šteje, da je izjava volje posebna in informirana izjava?

2.    Kateri pogoji morajo biti v skladu s členom 2(h) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/CE o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov izpolnjeni, da se lahko šteje, da je izjava volje prostovoljno dana izjava?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).