Language of document :

Žalba koju je 10. siječnja 2019. podnio Satelitski centar Europske unije (SATCEN) protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 25. listopada 2018. u predmetu T-286/15: KF protiv SATCEN-a

(predmet C-14/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Satelitski centar Europske unije (SATCEN) (zastupnica: A. Guillerme, avocate)

Druge stranke u postupku: KF, Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelj zahtijeva od Suda da:

ukine pobijanu presudu;

naloži tužiteljici u prvostupanjskom postupku snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U svojoj žalbi, SATCEN ističe sljedeće žalbene razloge:

Opći Sud je počinio pogrešku koja se tiče prava kad je utvrdio da je nadležan za odlučivanje o tužbenim zahtjevima koje je podnijela tužiteljica jer (i) nije ocijenio jesu li ispunjeni uvjeti za postojanje nadležnosti Suda i jer (ii) je pogrešno protumačio načelo jednakog postupanja.

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da se nadležnost Općeg suda za odlučivanje o ovom sporu temelji na člancima 263. i 268. UFEU-a;

Opći sud iskrivio je činjenice prilikom ispitivanja zahtjeva tužiteljice KF u odnosu na provođenje upravne istrage;

Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava u tumačenju članka 1. Priloga IX. Pravilniku o osoblju SATCEN-a i pojma pravâ obrane.

____________