Language of document :

A Törvényszék (kibővített kilencedik tanács) T-286/15. sz., KF kontra SatCen ügyben 2018. október 25-én hozott ítélete ellen az Európai Unió Műholdközpontja (SatCen) által 2019. január 10-én benyújtott fellebbezés

(C-14/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: az Európai Unió Műholdközpontja (képviselő: A. Guillerme ügyvéd)

A többi fél az eljárásban: KF, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

az elsőfokú eljárás felperesét kötelezze minden költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A SatCen fellebbezését az alábbi jogalapokra alapítja:

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy hatáskörrel rendelkezik a fellebbező kérelmeinek elbírálására, amennyiben (i) nem vizsgálta, hogy a hatáskörét megalapozó tényezők fennállnak-e és (ii) tévesen értelmezte az egyenlő bánásmód elvét;

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy e jogvitára vonatkozó hatásköre az EUMSZ 263. és EUMSZ 268. cikken alapul;

a Törvényszék elferdítette a tényeket KF-nek a közigazgatási vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelmeinek vizsgálata során;

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a SatCen személyzeti szabályzata IX. melléklete 1. cikkének és a védekezéshez való jog fogalmának az értelmezése során.

____________