Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Belgia) 20. veebruaril 2019 – B. M. O. versus État belge

(kohtuasi C-137/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: B. M. O.

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta1 artikli 4 lõike 1 punkti c, koostoimes sama direktiivi artikli 16 lõikega 1, tuleb tõlgendada nii, et selles on nõutud, et kolmanda riigi kodanik peab selleks, et ta kvalifitseeritaks „alaealiseks lapseks“ selle sätte tähenduses, olema „alaealine“ mitte ainult elamisõiguse taotluse esitamise hetkel, vaid ka hetkel, mil haldusasutus teeb lõpuks selle taotluse kohta otsuse?

____________

1 ELT L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224.