Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2019. uputio Conseil d'État (Belgija) – B. M. O. protiv État belge

(predmet C-137/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B. M. O.

Tuženik: État belge

Prethodno pitanje

Treba li članak 4. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji1 , po potrebi u vezi s člankom 16. stavkom 1. te direktive, tumačiti na način da se njime zahtijeva da državljani trećih zemalja, kako bi bili kvalificirani kao „maloljetna djeca” u smislu te odredbe, moraju biti „maloljetni” ne samo u trenutku podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka, nego i u trenutku u kojem uprava konačno odlučuje o tom zahtjevu?

____________

1 SL L 251, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 70.)