Language of document :

2019 m. vasario 20 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B. M. O. / Belgijos valstybė

(Byla C-137/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: B. M. O.

Kita apeliacinio proceso šalis: Belgijos valstybė

Prejudicinis klausimas

Ar 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB1 dėl teisės į šeimos susijungimą 4 straipsnio 1 dalies c punktas, prireikus siejamas su šios direktyvos 16 straipsnio 1 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį, siekiant trečiosios šalies piliečius laikyti „nepilnamečiais vaikais“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, jie turi būti „nepilnamečiai“ ne tik prašymo leisti gyventi šalyje pateikimo momentu, bet ir tuo metu, kai institucija in fine nusprendžia dėl šio prašymo?

____________

1 OL L 251, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 224.