Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 19. listopadu 2018 – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k. v. Porr S.A.

(Věc C-722/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k.

Žalovaná: Porr S.A.

Předběžná otázka

Připouští unijní právo, konkrétně body 13, 20 a 22 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/35/ES ze dne 29. června 2000 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích1 a článek 18 Smlouvy o fungování Evropské unie vyjadřující zásadu zákazu diskriminace, možnost vyloučení náhrady za opožděné platby u finančních transakcí z prostředků pocházejících v celém rozsahu nebo částečně ze strukturálních fondů a Fondu soudružnosti Evropské unie, které vyplývá z článku 4 bodu 3 písm. c) ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (zákon o platebních lhůtách v obchodních transakcích)?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 200, s. 35; Zvl. vyd. 17/01, s. 226.