Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 19. november 2018 – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k. mod Porr S.A.

(Sag C-722/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k.

Sagsøgt: Porr S.A.

Præjudicielt spørgsmål

Er det tilladt i henhold til EU-retten, navnlig 13., 20. og 22. betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF 1 af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og traktatens artikel 18, som fastsætter princippet om ikke-forskelsbehandling, at udelukke erstatning for forsinket betaling i forbindelse med transaktioner, som helt eller delvis finansieres af midler fra Den Europæiske Unions struktur- og samhørighedsfonde, sådan som det fremgår af artikel 4, nr. 3, litra c), i lov om betalingsfrister i handelstransaktioner (Dz. U. 2003, nr. 139, pos. 1323)?

____________

1     EUT 2000, L 200, s. 35.