Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy w Warszawie (Poola) 19. novembril 2018 – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k. versus Porr S.A.

(kohtuasi C-722/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellant: KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k.

Kostja ja vastustaja: Porr S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu õigus, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul1 põhjendused 13, 20 ja 22 ning ELTL artikkel 18, mis väljendab diskrimineerimiskeelu põhimõtet, võimaldavad välistada maksmisega hilinemise hüvitise tehingute puhul, mida rahastatakse täielikult või osaliselt Euroopa Liidu tõukefondidest ja Ühtekuuluvusfondist pärit vahenditest, nagu see tuleneb seaduse äritehingute maksetähtaegade kohta (ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2003, nr 139, jrk 1323)) artikli 4 punkti 3 alapunktist c?

____________

1 EÜT 2000, L 200, lk 35; ELT eriväljaanne 17/01, lk 226.