Language of document :

A Sąd Okręgowy w Warszawie (Lengyelország) által 2018. november 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k. kontra Porr S. A.

(C-722/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Okręgowy w Warszawie

Az alapeljárás felei

Felperes: KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k.

Alperes: Porr S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Lehetővé teszi-e az európai uniós jog, különösen a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (13), (20) és (22) preambulumbekezdése és a Szerződés hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét megfogalmazó 18. cikke, a részben vagy egészben az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaiból finanszírozott ügyleteknél bekövetkező késedelmes fizetés esetében az ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési határidőkről szóló törvény; Dz. U. 2003., 139. szám, 1323. tétel) 4. cikke 3. pontjának c) alpontja szerinti kompenzáció kizárását?

____________

1 HL L 200., 35. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 226. o.