Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) la 19 noiembrie 2018 – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k./Porr S.A.

(Cauza C-722/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamantă: KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k.

Pârâtă: Porr S.A.

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii, în speţă considerentele (13), (20) și (22) din preambulul Directivei 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale1 şi articolul 18 din Tratat, care instituie principiul nediscriminării, permite excluderea compensaţiilor pentru întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor finanţate, în întregime sau parţial, din fonduri structurale şi din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, excludere prevăzută de articolul 4 punctul 3 litera c din Legea privind termenele de plată în tranzacțiile comerciale?

____________

1 JO 2000 L 200, p. 35, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 226.