Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 19. novembra 2018 – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k./Porr S.A.

(Zadeva C-722/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Porr S.A.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v skladu s pravom Unije, zlasti uvodnimi izjavami 13, 20 in 22 Direktive 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih1 in členom 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije, s katerim je izraženo načelo prepovedi diskriminacije, dopustna možnost izključitve nadomestila za zamude pri plačilih v zvezi s posli, ki so v celoti ali deloma financirani s sredstvi iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada Evropske unije, ki izhaja iz člena 4, točka 3(c) ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (zakon o plačilnih rokih v trgovinskih poslih; Dz.U. 2003, št. 139, pozicija 1323)?

____________

1     Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 226).