Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 21 Φεβρουαρίου 2019 η Deutsche Telekom AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο πενταμελές τμήμα) στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-827/14, Deutsche Telekom AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-152/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Deutsche Telekom AG (εκπρόσωποι: D. Schroeder και K. Apel, δικηγόροι)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Slovanet, a.s.

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-827/14, κατά το μέτρο που απορρίπτει την προσφυγή·

να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση C(2014) 7465 τελικό της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 102 ΣΛΕΕ και του άρθρου 54 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ (υπόθεση AT.39523 – Slovak Telekom), όπως διορθώθηκε με τις αποφάσεις C(2014) 10119 τελικό και C(2015) 2484 τελικό της Επιτροπής, αντιστοίχως της 16ης Δεκεμβρίου 2014 και της 17ης Απριλίου 2015, στο μέτρο που αφορά την αναιρεσείουσα, επικουρικώς δε να ακυρώσει ή να μειώσει περαιτέρω τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην αναιρεσείουσα·

επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προς έκδοση νέας αποφάσεως·

να καταδικάσει την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων της αναιρετικής και της πρωτόδικης διαδικασίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αναιρεσείουσα προβάλλει τέσσερις λόγους αναιρέσεως.

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε εσφαλμένως και για τον λόγο αυτό δεν εφάρμοσε, συνεπώς δε εφάρμοσε εσφαλμένως τον νομικό κανόνα κατά τον οποίον απαιτείται, προκειμένου να πληρωθεί το πραγματικό της αρνήσεως παροχής προσβάσεως, να είναι η ζητηθείσα πρόσβαση απαραίτητη για τη δραστηριότητα σε κατάντη αγορά.

Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένως τον νομικό κανόνα κατά τον οποίον η συμπεριφορά της θυγατρικής μπορεί να καταλογιστεί στη μητρική εταιρία μόνον αν η δεύτερη όντως άσκησε καθοριστική επιρροή.

Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο δεν εφάρμοσε, συνεπώς δε εφάρμοσε εσφαλμένως τον νομικό κανόνα κατά τον οποίον η συμπεριφορά της θυγατρικής μπορεί να καταλογιστεί στη μητρική εταιρία μόνον αν η θυγατρική κατ’ ουσίαν εφάρμοσε τις οδηγίες της μητρικής εταιρίας.

Τέταρτον, το Γενικό Δικαστήριο δεν εφάρμοσε ορθώς τον νομικό κανόνα κατά τον οποίον πρέπει να παρέχεται δικαίωμα ακροάσεως κατά τη διοικητική διαδικασία.

____________