Language of document :

Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Deutsche Telekom AG protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-827/14, Deutsche Telekom AG protiv Europske komisije

(predmet C-152/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Deutsche Telekom AG (zastupnici: D. Schroeder i K. Apel, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Slovanet, a.s.

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 13. prosinca 2018. donesenu u predmetu T-827/14, u dijelu u kojem se njome odbija tužba;

u cijelosti ili djelomično poništi Odluku Komisije C(2014) 7465 final od 15. listopada 2014. uvezi s postupkom na temelju članka 102. UFEU-a i članka 54. Sporazuma o EGP-u (predmet AT.39523 – Slovak Telekom) u verziji izmijenjenoj odlukama Komisije C(2014) 10119 final i C(2015) 2484 final od 16. prosinca 2014. odnosno 17. travnja 2015., u dijelu kojem se odnosi na žalitelja i, podredno, ukine ili dodatno smanji sankcije koje su protiv njega izrečene,

podredno, vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu,

Komisiji naloži snošenje svih troškova ovog postupka, kao i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u potporu svojoj žalbi ističe četiri žalbena razloga.

Kao prvo, pravno načelo prema kojem se za povredu koja se sastoji od onemogućavanja pristupa zahtijeva da je zatraženi pristup neophodan za djelatnost na susjednom tržištu Opći sud pogrešno je protumačio pa ga, posljedično, nije primijenio odnosno pogrešno ga je primijenio.

Kao drugo, pravno načelo prema kojem se društvu majci može pripisati postupanje njezina društva kćeri samo ako je društvo majka na njega doista imalo odlučujući utjecaj Opći sud pogrešno je protumačio pa ga je, posljedično, pogrešno primijenio.

Kao treće, pravno načelo prema kojem se društvu majci može pripisati postupanje njezina društva kćeri samo ako je društvo kći u bitnome slijedilo upute društva majke Opći sud nije primijenio pa ga je, posljedično, pogrešno primijenio.

Kao četvrto, Opći je sud pogrešno primijenio pravno načelo prema kojem se u upravnom postupku mora osigurati pravo na saslušanje.

____________