Language of document :

2019 m. vasario 21 d. Deutsche Telekom AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimo byloje T-827/14 Deutsche Telekom AG / Europos Komisija

(Byla C-152/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Deutsche Telekom AG, atstovaujama advokatų D. Schroeder ir K. Apel

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Slovanet, a.s.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo:

panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-827/14 tiek, kiek juo atmestas ieškinys;

visiškai arba iš dalies panaikinti 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimą C(2014) 7465 final dėl bylos nagrinėjimo pagal SESV 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Byla AT.39523 – Slovak Telekom), ištaisytą 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimu C(2014) 10119 final ir 2015 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimu C(2015) 2484 final, kiek jis susijęs su apeliante, o nepatenkinus šio reikalavimo – panaikinti jai skirtas baudas arba dar jas sumažinti;

nepatenkinus pirmiau nurodytų reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo;

priteisti iš Komisijos visas su šiuo procesu ir procesu Bendrajame Teisme susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė nurodo keturis pagrindus.

Pirma, jos teigimu, Bendrasis Teismas neteisingai išaiškino teisės principą, pagal kurį tam, kad būtų atsisakymas suteikti prieigą, reikia, kad prašoma prieiga būtų būtina veiklai tolesnės pakopos rinkoje, ir dėl to jo netaikė, taigi, taikė jį neteisingai.

Antra, Bendrasis Teismas klaidingai išaiškino ir neteisingai taikė teisės principą, kad patronuojančiajai bendrovei jos patronuojamosios bendrovės elgesys gali būti priskirtas tik tuomet, jeigu ji iš tiesų darė lemiamą įtaką.

Trečia, Bendrasis Teismas netaikė teisės principo, kad patronuojančiajai bendrovei jos patronuojamosios bendrovės elgesys gali būti priskirtas tik tuomet, jeigu pastaroji iš esmės vadovavosi patronuojančiosios bendrovės nurodymais, taigi, taikė jį neteisingai.

Ketvirta, Bendrasis Teismas neteisingai taikė teisės principą, kad administraciniame procese turi būti suteikta teisė būti išklausytam.

____________