Language of document :

Recurs introdus la 21 februarie 2019 de Deutsche Telekom AG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 13 decembrie 2018 în cauza T-827/14, Deutsche Telekom AG/Comisia Europeană

(Cauza C-152/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Deutsche Telekom AG (reprezentanți: D. Schroeder și K. Apel, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Slovanet, a.s.

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții :

anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-827/14 în măsura în care prin aceasta i se respinge acțiunea;

anularea în tot sau în parte a Deciziei C(2014) 7465 final a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 102 TFUE și al articolului 54 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39523 – Slovak Telekom) în versiunea corectată prin Deciziile C(2014) 10119 final și C(2015) 2484 final ale Comisiei din 16 decembrie 2014 și din 17 aprilie 2015, în măsura în care aceasta o privește pe recurentă și, cu titlu subsidiar, anularea sau diminuarea și mai mult a amenzilor care i-au fost aplicate;

cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul celor două proceduri.

Motivele și principalele argumente

Recurenta își întemeiază recursul pe patru motive.

În primul rând, Tribunalul ar fi interpretat în mod eronat principiul de drept potrivit căruia pentru refuzarea acordării accesului la documente ar fi necesar ca accesul solicitat să fie indispensabil pentru activitatea pe piața conexă și, pe cale de consecință, acest principiu nu a fost aplicat sau a fost aplicat greșit.

În al doilea rând, Tribunalul ar fi interpretat greșit principiul de drept potrivit căruia unei societăți-mamă nu i s-ar putea imputa comportamentul filialei sale decât dacă a exercitat efectiv o influență decisivă și, prin urmare, principul menționat a fost aplicat în mod eronat.

În al treilea rând, Tribunalul nu ar fi aplicat și, prin urmare, ar fi aplicat în mod eronat, principiul de drept potrivit căruia unei societăți-mamă nu i s-ar putea imputa comportamentul filialei sale decât dacă aceasta a urmat în esență instrucțiunile societății-mamă.

În al patrulea rând, Tribunalul ar fi aplicat în mod eronat principiul de drept potrivit căruia în procedura administrativă ar fi fost garantat dreptul de a fi ascultat.

____________