Language of document :

Pritožba, ki jo je 21. februarja 2019 vložila Deutsche Telekom AG zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-827/14, Deutsche Telekom AG/Evropska komisija

(Zadeva C-152/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Deutsche Telekom AG (zastopnika: D. Schroeder in K. Apel, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Slovanet, a.s.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-827/14 razveljavi v delu, v katerem je bila s to sodbo tožba zavrnjena;

Sklep Komisije C(2014) 7465 final z dne 15. oktobra 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma EGP (zadeva AT.39523 – Slovak Telekom), kakor je bil popravljen s Sklepom Komisije C(2014) 10119 final z dne 16. decembra 2014 in Sklepom Komisije C(2015) 2484 final z dne 17. aprila 2015, v celoti ali deloma razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na pritožnico, ali, podredno, tožeči stranki naloženi globi odpravi ali še bolj zmanjša;

podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

Komisiji naloži vse stroške, nastale v tem postopku in v postopku pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri pritožbene razloge.

Prvič, Splošno sodišče naj bi napačno razlagalo pravno načelo, v skladu s katerim je pogoj za zavrnitev dostopa do dokumentov ta, da je zahtevani dostop nujen za dejavnosti na sosednjem trgu, zaradi česar naj ga ne bi uporabilo in naj bi ga tako uporabilo napačno.

Drugič, Splošno sodišče naj bi napačno razlagalo in nepravilno uporabilo pravno načelo, v skladu s katerim se lahko matični družbi ravnanje njene hčerinske družbe pripiše le, če je matična družba dejansko izvajala odločilni vpliv.

Tretjič, Splošno sodišče naj ne bi uporabilo – in naj bi torej napačno uporabilo – pravno načelo, v skladu s katerim se lahko matični družbi ravnanje njene hčerinske družbe pripiše le, če je hčerinska družba v bistvenem delu sledila navodilom matične družbe.

Četrtič, Splošno sodišče naj ne bi pravilno uporabilo pravnega načela, da je treba v upravnem postopku zagotoviti spoštovanje pravice do izjave.

____________