Language of document :

2019 m. sausio 30 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-587/16 HM / Europos Komisija

(Byla C-70/19 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama T. S. Bohr, G. Gattinara

Kita proceso šalis: HM

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-587/16 HM / Komisija,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

atidėti pirmojoje ir apeliacinėje instancijose patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinį skundą Komisija grindžia dviem pagrindais.

Pirmajame apeliacinio skundo pagrinde, kurį sudaro trys dalys, Komisija nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai atskyrė atrankos komisijos ir Europos personalo atrankos tarnybos kompetenciją.

Pirmoje šio pagrindo dalyje Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė klaidą teisiškai kvalifikuodamas ginčijamą aktą, t. y. 2015 m. rugpjūčio 17 d. EPSO sprendimą neperduoti atrankos komisijai ieškovo prašymo dėl patikrinimo remiantis tuo, kad jis pateiktas pavėluotai. Tai buvo atlikta vadovaujantis EPSO suteikta išimtine kompetencija pagal Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių 3.1.3 punktą, kiek tai susiję su susirašinėjimu su kandidatais.

Antroje šio pagrindo dalyje Komisija nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas bendrąsias taisykles. Komisija mano, kad šių bendrųjų taisyklių 3.4.3 punktą reikia sieti ne tik su 3.1.3 punktu, bet ir su 3.4.3 punkto, kuriuo EPSO suteikiama kompetencija atlikti vidaus patikrinimo procedūrą, esme ir paskirtimi.

Trečioje šio pagrindo dalyje Komisija nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą aiškindamas Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 7 straipsnį. Jos nuomone, ginčijamas pranešimas yra administracinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti vienodų taisyklių taikymą vykdant atrankos procedūras pagal minėto 7 straipsnio 1 dalį. Komisija mano, kad tai atitinka ir EPSO kaip atrankos komisijos pagalbininkės vaidmenį, kaip nurodyta Bendrojo Teismo sprendime T-361/10 P, Komisija / Pachitis1 .

Antrajame apeliacinio skundo pagrinde Komisija teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai aiškino pagrindą dėl aktą priėmusio subjekto kompetencijos nebuvimo. Komisija mano, kad konkrečiu atveju Bendrasis Teismas nenagrinėjo, ar, pašalinus kompetencijos nebuvimu grindžiamą trūkumą, būtų priimtas aktas, kurio turinys būtų tapatus. Komisijos manymu, neatlikęs tokios analizės Bendrasis Teismas negalėjo panaikinti ginčijamo akto.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742