Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 30. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2018 v zadevi T-587/16, HM/Evropska komisija

(Zadeva C-70/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: T. S. Bohr in G. Gattinara, agenta)

Druga stranka v postopku: HM

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2018, T-587/16, HM/Komisija, razveljavi;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka pridrži.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Komisija navaja dva pritožbena razloga.

S prvim pritožbenim razlogom, ki je sestavljen iz treh delov, se očita, da naj bi Splošno sodišče pri razmejitvi pristojnosti natečajne komisije in Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) napačno uporabilo pravo.

Komisija v prvem delu tega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče izpodbijani ukrep, to je odločbo EPSO z dne 17. avgusta 2015, da zahteve pritožnice v upravnem postopku za pregled zaradi prepozne vložitve ne bo posredoval natečajni komisiji, napačno pravno opredelilo. To obvestilo je bilo opravljeno v okviru pristojnosti, priznane EPSO s točko 3.1.3 Splošnih pravil za javne natečaje, da vodi celotno dopisovanje s kandidati.

Komisija v drugem delu zastopa stališče, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, kako je razlagalo Splošna pravila. Točke 3.4.3 teh splošnih pravil naj ne bi bilo treba zgolj razlagati v povezavi s točko 3.1.3, temveč tudi ob upoštevanju besedila in namena točke 3.4.3, s katero se EPSO nalaga pristojnost za izvedbo postopka notranjega pregleda.

S tretjim delom se graja napačna uporaba prava pri razlagi člena 7 Priloge III h Kadrovskim predpisom. Zadevno obvestilo naj bi bilo upravni ukrep, katerega cilj naj bi bil zagotovitev uporabe enotnih meril v natečajih v skladu z navedenim členom 7(1). To naj bi tudi ustrezalo vlogi EPSO kot pomočnika natečajne komisije, kot je to navedlo Splošno sodišče v sodbi T-361/10 P, Komisija/Pachitis.1

Z drugim pritožbenim razlogom se očita, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri razlagi tožbenega razloga v zvezi z nepristojnostjo izvajalca ukrepa. Splošno sodišče naj v obravnavanem primeru ne bi preučilo, ali bi se po odpravi napake nepristojnosti sprejel ukrep z enako ali z drugačno vsebino. Brez te preučitve naj Splošno sodišče izpodbijanega ukrepa ne bi smelo razglasiti za ničnega.

____________

1 ECLI:EU:T:2011:742