Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Trgovački sud u Zagrebu (Chorvatsko) dne 1. března 2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. a další     v. LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Věc C-200/19)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Trgovački sud u Zagrebu

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Žalovaná: LJUBLJANSKA BANKA d.d.|

Předběžné otázky

Vzhledem k tomu, že se žalovaná nezúčastnila uzavření smluv s ostatními spoluvlastníky, ani s uzavřením nesouhlasila, musí být čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán v tom smyslu, že povinnost, kterou má žalovaná, a sice povinnost stanovenou zákonem, ale která, pokud jde o její výši, datum splatnosti a další náležitosti, je určena společnou dohodou většinových vlastníků podílů nemovitosti, musí být rovněž považována za smluvní povinnost?

Musí být čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán v tom smyslu, že nesplnění povinnosti stanovené zákonem vůči ostatním spoluvlastníkům nemovitosti, kteří se mohou domáhat její splnění prostřednictvím soudního sporu, je považováno za delikt nebo kvazidelikt, a to především s ohledem na skutečnost, že z důvodu nesplnění zákonné povinnosti žalovanou může jak ostatním spoluvlastníkům, tak třetím osobám vzniknout další újma (jiná než peněžní ztráta z důvodu výhrady)?

Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě vyplývá dotčená povinnost z toho, že žalovaná vlastní prostory určené pro odbornou činnost, v nichž vykonává činnosti, a sice prostory, v nichž má své sídlo, musí být čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) č. 1215/2012 vykládán v tom smyslu, že se jedná o spor vyplývající z provozování pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny?

____________