Language of document :

A Trgovački sud u Zagrebu (Horvátország) által 2019. március 1-jén előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. és társai kontra LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(C-200/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Trgovački sud u Zagrebu

Az alapeljárás felei

Felperesek: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA – COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I. Š., B. C., Z. N., D. G., M. R., A. T.

Alperes: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Figyelemmel arra, hogy az alperes nem vett részt a többi tulajdonostárs között létrejött szerződések megkötésében, és nem is adta azokhoz a beleegyezését, úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 1. pontját, hogy szerződéses kötelezettségnek kell tekinteni az alperes azon kötelezettségét, amely ugyan jogszabályban van meghatározva, de amelynek mértékét, esedékességét és más sajátosságait azon tulajdonostársakkal közös egyetértésben kell meghatározni, akik az ingatlan tulajdonában a tulajdoni hányad több mint felével rendelkeznek?

Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 2. pontját, hogy a jogszabályban meghatározott, az ingatlan azon többi tulajdonosával szemben fennálló kötelezettség nemteljesítését, akik e kötelezettség teljesítését bírósági úton követelhetik, úgy kell tekinteni, mint jogellenes károkozást vagy azzal egy tekintet alá eső cselekményt, különös tekintettel arra, hogy az alperes jogszabályi kötelezettségének nemteljesítése (a felújítási alapot érő pénzügyi veszteségen felül) további károkat okozhat mind a többi tulajdonos, mind harmadik személyek számára?

Figyelembe véve, hogy a jelen ügyben a kérdéses kötelezettség abból ered, hogy az alperes a tulajdonosa azoknak az üzlethelyiségeknek, amelyekben üzleti tevékenységet folytat, nevezetesen azon helyiségeké, amelyekben egy fióktelep található, úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet 7. cikkének 5. pontját, hogy fióktelep, képviselet vagy más telephely működéséből származó jogvitáról van szó?

____________