Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Trgovački sud u Zagrebu (Croația) la 1 martie 2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. și alții/LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Cauza C-200/19)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Trgovački sud u Zagrebu

Părțile din procedura principală

Reclamante: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Pârâtă: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Întrebările preliminare

Dat fiind că pârâta nu a participat la încheierea contractelor cu ceilalți coproprietari și nici nu a consimțit la cele convenite, articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că obligația pârâtei, prevăzută de lege, dar care, în ceea ce privește cuantumul, data scadenței și alte modalități ale acesteia, este stabilită de comun acord de coproprietarii care dețin majoritatea cotelor-părți privind imobilul, trebuie să fie considerată o obligație contractuală?

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că neîndeplinirea unei obligații prevăzute de lege cu privire la ceilalți coproprietari ai imobilului care pot solicita executarea acesteia pe cale judiciară este considerată delict sau cvasidelict, ținând seama în special de faptul că neîndeplinirea obligației legale a pârâtei poate cauza un prejudiciu suplimentar (pe lângă pierderea banilor aferenți fondului de rezervă) atât celorlalți coproprietari, cât și terților?

Având în vedere că, în speță, obligația în discuție rezultă din faptul că pârâta este proprietara localurilor comerciale în care desfășoară activități, și anume localurile în care este situată o sucursală, articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 trebuie interpretat în sensul că este vorba despre o contestație rezultată din activitatea unei sucursale, a unei agenții sau a unei alte unități?

____________