Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 16. ledna 2019 – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust a další

(Věc C-28/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Odpůrci: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Předběžné otázky

Musí být čl. 23 odst. 1 druhá věta nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství1 vykládán v tom smyslu, že položky týkající se poplatků za on-line odbavení a „administrativního poplatku“ za nákup prostřednictvím kreditní karty, které se váží na cenu samotných letenek, jakož i položky vyplývající z uplatnění DPH na tarify a na nepovinné příplatky u vnitrostátních letů, spadají do kategorie nevyhnutelných, předvídatelných nebo volitelných cenových příplatků?

Musí být čl. 23 odst. 1 čtvrtá věta nařízení č. 1008/2008 vykládán v tom smyslu, že výrazem „volitelný“ se rozumí to, čemu se většina spotřebitelů může vyhnout?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. 2008, L 293, s. 3).