Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 16. januar 2019 – Ryanair Ltd og Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust m.fl.

(Sag C-28/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellanter: Ryanair Ltd og Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

Indstævnte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd og Ryanair DAC

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 23, stk. 1, 2. andet punktum, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet 1 fortolkes således, at et onlinegebyr ved check-in, et »administrationsgebyr« for køb med kreditkort, som tillægges billetprisen, og momsen på flybilletpriser og valgfrie tillægsydelser til indenlandske flyvninger er omfattet af kategorien obligatoriske og forudseelige pristillæg eller valgfrie pristillæg?

Skal artikel 23, stk. 1, fjerde punktum, i forordning nr. 1008/2008 fortolkes således, at der med ordet »valgfrie« tages sigte på pristillæg, som størstedelen af forbrugerne er i stand til at undgå?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24.9.2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (EUT 2008, L 293, s. 3).