Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 16 Ιανουαρίου 2019 – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust κατά Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust κ.λπ.

(Υπόθεση C-28/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσες: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Εφεσίβλητες: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η διάταξη του άρθρου 23, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού ΕΚ 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα1 , την έννοια ότι τα ζητήματα που αφορούν τις επιβαρύνσεις ηλεκτρονικού ελέγχου εισιτηρίων [web check-in], τα «έξοδα διαχείρισης» για την αγορά με πιστωτική κάρτα, που χρεώνονται πλέον του τιμήματος του εισιτηρίου, καθώς και τις επιβαρύνσεις λόγω επιβολής ΦΠΑ στους ναύλους και στα προαιρετικά τέλη για τις εθνικές πτήσεις, εμπίπτουν στην κατηγορία των επιπρόσθετων τιμολογήσεων που είναι αναπόφευκτες, προβλέψιμες ή προαιρετικές;

Έχει η διάταξη του άρθρου 23, παράγραφος 1, τέταρτη περίοδος, του κανονισμού 1008/2008 την έννοια ότι με τον όρο «προαιρετικός» νοείται αυτό που μπορεί να αποφευχθεί από την πλειονότητα των καταναλωτών;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (ΕΕ 2008, L 293, σ. 3).