Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 16.1.2019 – Ryanair Ltd ja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust ym.

(asia C-28/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Ryanair Ltd ja Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Vastapuolet: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd ja Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/20081 23 artiklan 1 kohdan toista virkettä tulkittava siten, että lentohintoihin lisättävät hinnan osatekijät, jotka liittyvät verkossa tehtävään lähtöselvitykseen ja luottokorttimaksusta perittävään ”hallinnolliseen maksuun” sekä arvonlisäveron soveltamiseen hintoihin ja valinnaisiin lisämaksuihin kotimaan lennoilla, kuuluvat pakollisiin ja ennakoitaviin lisämaksuihin, vai siten, että ne ovat valinnaisia?

Onko asetuksen N:o 1008/2008 23 artiklan 1 kohdan neljättä virkettä tulkittava siten, että käsitteellä valinnainen tarkoitetaan hinnan osatekijää, jonka maksamisen kuluttajien enemmistö voi välttää?

____________

1 Uudelleen laadittu toisinto. EUVL 2008, L 293, s. 3.