Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. siječnja 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust protiv Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust i dr.

(predmet C-28/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Tuženici: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Prethodna pitanja

Treba li članak 23. stavak 1. drugu rečenicu Uredbe br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici1 tumačiti na način da su stavke koje se odnose na troškove internetske prijave za let, odnosno „administrativne naknade” za plaćanje kreditnom karticom, koji uvećavaju cijenu samih karata, kao i troškove koji proizlaze iz obračuna PDV-a na tarife i fakultativne doplate za nacionalne letove, uvrštene u kategoriju doplata na cijenu koje su neizbježne i predvidive ili koje su neobvezne?

Treba li članak 23. stavak 1. četvrtu rečenicu Uredbe br. 1008/2008 tumačiti u smislu da se pod pojmom opcijsko podrazumijeva ono što većina potrošača može izbjeći?

____________

1     Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (preinaka) (SL 2008., L 293, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 164.)