Language of document :

2019 m. sausio 16 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust ir kt.

(Byla C-28/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

Kitos apeliacinio proceso šalys: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1008/20081 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 23 straipsnio 1 dalies antrą sakinį reikia aiškinti taip: registracijos internetu mokestis ir atsiskaitymo kredito kortele „administravimo mokestis“, kurie pridedami prie bilietų kainos, taip pat PVM, taikomas skrydžių tarifams ir neprivalomiems kainos priedams, numatytiems skrendant nacionaliniais maršrutais, priskiriami prie neišvengiamų, numatomų ar neprivalomų kainos priedų kategorijos?

2.    Ar Reglamento Nr. 1008/2008 23 straipsnio 1 dalies ketvirtą sakinį reikia aiškinti taip: sąvoka „neprivalomas“ reiškia kainos priedus, kurių dauguma vartotojų gali išvengti?

____________

1 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (OL L 293, 2008, p. 3).