Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 16 januari 2019 – Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust mot Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust m.fl.

(Mål C-28/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Ryanair Ltd, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust

Motparter: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Ryanair Ltd, Ryanair DAC

Tolkningsfrågor

Ska artikel 23.1 andra meningen i förordning EG nr 1008/2008 Europaparlamentets och rådets förordning av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen(1 ) tolkas så, att avgifterna för incheckning via internet och den ”administrativa avgiften” för köp med kreditkort, vilka läggs till biljettpriset, samt den mervärdesskatt som påförts avgifterna och de valfria tilläggen för inrikesflyg, ska anses omfattas av kategorin oundvikliga och förutsebara pristillägg eller valfria pristillägg?

Ska artikel 23.1 fjärde meningen i förordning nr 1008/2008 tolkas så, att begreppet valfri avser sådant som kan undvikas av majoriteten av konsumenterna?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (EUT L 293, 2008, s. 3).