Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof Amsterdam (Nederlandene) den 27. februar 2019 – Rensen Shipbuilding BV mod Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Sag C-192/19)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof Amsterdam

Parter i hovedsagen

Appellant: Rensen Shipbuilding BV

Indstævnt: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Præjudicielt spørgsmål

Supplerende bestemmelse 1 til den kombinerede nomenklaturs kapitel 89 bestemmer (bl.a.), at KN-underposition 8901 20 10 og 8901 90 10 om »søgående« skibe, kun omfatter skibe og andre fartøjer, der er konstrueret til søgående sejlads. Hvad skal der i denne forbindelse forstås ved »søgående sejlads«?

____________