Language of document :

2019 m. vasario 27 d. Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rensen Shipbuilding BV, kita proceso šalis: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Byla C-192/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof te Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Rensen Shipbuilding BV

Kita apeliacinio proceso šalis: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Prejudicinis klausimas

1 papildomojoje pastaboje dėl Kombinuotosios nomenklatūros 89 skirsnio nustatyta, kad (be kitų) KN 8901 20 10 ir 8901 90 10 subpozicijose („jūrų laivai“) klasifikuojami tik laivai, kurie pagal savo konstrukciją priskirtini jūrų laivams. Kaip šiomis aplinkybėmis turi būti suprantama sąvoka „priskirtini jūrų laivams“?

____________