Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. februārī iesniedza Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) – Rensen Shipbuilding BV, pretējā puse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Lieta C-192/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Gerechtshof te Amsterdam

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rensen Shipbuilding BV

Atbildētājs: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Prejudiciālie jautājumi

Kombinētās nomenklatūras 89. nodaļas 1. papildu piezīmē ir noteikts, ka (tostarp) KN apakšpozīcijas 8901 20 10 un 8901 90 10 (“Jūras kuģi”) attiecas tikai uz kuģiem, kas ir paredzēti braukšanai jūrā. Ko šajā saistībā nozīmē jēdziens “paredzēts braukšanai jūrā”?

____________