Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) op 27 februari 2019 – Rensen Shipbuilding BV, andere partij: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Zaak C-192/19)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Gerechtshof te Amsterdam

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Rensen Shipbuilding BV

Andere partij: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Prejudiciële vraag

Aanvullende aantekening 1 op Hoofdstuk 89 van de Gecombineerde Nomenclatuur bepaalt dat (onder meer) de GN-onderverdelingen 8901 20 10 en 8901 90 10, luidende "zeeschepen", alleen betrekking hebben op schepen, ontworpen en gebouwd voor de vaart in volle zee. Wat dient in dit verband te worden verstaan onder "de vaart in volle zee"?

____________