Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam (Niderlandy) w dniu 27 lutego 2019 r. – Rensen Shipbuilding BV, przy udziale: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Sprawa C-192/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Gerechtshof te Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Rensen Shipbuilding BV

Przy udziale: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Pytanie prejudycjalne

Uwaga dodatkowa nr 1 do rozdziału 89 Nomenklatury scalonej stanowi, że (między innymi) podpozycje 8901 20 10 i 8901 90 10 CN, dotyczące „statków pełnomorskich”, odnoszą się jedynie do statków zaprojektowanych jako pełnomorskie. Co należy w tym kontekście rozumieć pod pojęciem „pełnomorskie”?

____________