Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam (Holandsko) 27. februára 2019 – Rensen Shipbuilding BV, za účasti: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(vec C-192/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof te Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Rensen Shipbuilding BV

Odporca: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Prejudiciálna otázka

Doplnková poznámka 1 ku kapitole 89 kombinovanej nomenklatúry stanovuje, že podpoložky 8901 20 10 a 8901 90 10 KN („plavidlá pre námornú plavbu“) sa vzťahujú len na plavidlá stavané pre námornú plavbu. Čo treba v tejto súvislosti rozumieť pod pojmom „pre námornú plavbu“?

____________