Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof te Amsterdam (Nederländerna) den 27 februari 2019 – Rensen Shipbuilding BV mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

(Mål C-192/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof te Amsterdam

Parter i det nationella målet

Klagande: Rensen Shipbuilding BV

Motpart: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

Tolkningsfrågan

I kompletterande anmärkning 1 till kapitel 89 i Kombinerade nomenklaturen anges att (bland andra) KN-undernumren 8901 20 10 och 8901 90 10 (”fartyg för öppen sjö”) enbart omfattar fartyg som är konstruerade för öppen sjö. Vad avses i detta sammanhang med ”konstruerade för öppen sjö”?

____________