Language of document :

A cour du travail de Liège (Belgium) által 2019. március 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B. kontra Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(C-233/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour du travail de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: B.

Alperes: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 az Európai Unió Alapjogi Chartája 19. cikkének (2) bekezdésével és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 5. és 13. cikkét, valamint ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontját az Európai Unió Bíróságának nagytanácsa által 2014. december 18-án hozott C-562/13. sz. ítélettel összefüggésben értelmezve úgy kell-e értelmezni, hogy az említett rendelkezések biztosítják a súlyos betegségben szenvedő harmadik országbeli állampolgárt a valamely tagállam területéről kiutasító határozat elleni jogorvoslat halasztó hatályát, tekintettel arra, hogy a jogorvoslatot benyújtó személy azt állítja, hogy e határozat végrehajtása az egészségi állapota súlyos és visszafordíthatatlan romlása komoly veszélyének teheti ki,

anélkül, hogy a jogorvoslatot értékelni kellene, mivel annak egyszerű benyújtása elegendő a kiutasítási határozat végrehajtásának felfüggesztéséhez,

vagy valamely védhető kifogás fennállására vonatkozó vagy valamely elfogadhatatlansági indok hiányára vagy a Conseil du contentieux des étrangers (külföldiekkel kapcsolatos jogi ügyekben eljáró bíróság) előtt nyilvánvalóan megalapozatlan jogorvoslat hiányára vonatkozó korlátozott felülvizsgálat elvégzésével,

vagy a munkaügyi bíróságok részéről történő teljes és mindenre kiterjedő felülvizsgálat elvégzésével annak meghatározása érdekében, hogy e határozat végrehajtása a jogorvoslatot benyújtó személyt valóban az egészségi állapota súlyos és visszafordíthatatlan romlása komoly veszélyének teheti-e ki?

____________

1 HL 2008. L 348., 98. o.